Saltar al contingut principal

AFI Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

L'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat ofereix informació sobre el nombre d'afiliats i afiliacions per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons tipus de contracte i tipus de jornada encreuades per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

A partir del maig del 2020, l'Idescat realitza mensualment l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social, del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es publiquen dades d'afiliats (cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre d'afiliacions en alta) i d'afiliacions (una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents). Cal tenir en compte que, fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia hàbil del trimestre.

Àmbit geogràfic: Fuliola, la

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles []

 • Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal
 • Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal
  • Total afiliacions
   • Per sexe
    • Per sexe
    • Per sexe i tipus de relació laboral
    • Per sexe i divisió econòmica
    • Per sexe i sector d'activitat
    • Per sexe i règim de cotització
   • Per grups d'edat
    • Per grups d'edat
    • Per grups d'edat i tipus de relació laboral
    • Per grups d'edat i divisió econòmica
    • Per grups d'edat i sector d'activitat
    • Per grups d'edat i règim de cotització
   • Per nacionalitat
    • Per nacionalitat
    • Per nacionalitat i tipus de relació laboral
    • Per nacionalitat i sector d'activitat
    • Per nacionalitat i divisió econòmica
    • Per nacionalitat i règim de cotització
   • Per tipus de relació laboral
    • Per tipus de relació laboral
    • Per nacionalitat i tipus de relació laboral
    • Per sexe i tipus de relació laboral
    • Per grups d'edat i tipus de relació laboral
    • Per tipus de relació laboral i sector d'activitat
    • Per tipus de relació laboral i divisió econòmica
   • Per sector d'activitat
    • Per sector d'activitat
    • Per nacionalitat i sector d'activitat
    • Per sexe i sector d'activitat
    • Per grups d'edat i sector d'activitat
    • Per tipus de relació laboral i sector d'activitat
    • Per règim de cotització (Règim general i RETA) i sector d'activitat
   • Per divisió econòmica
    • Per divisió econòmica
    • Per sexe i divisió econòmica
    • Per grups d'edat i divisió econòmica
    • Per nacionalitat i divisió econòmica
    • Per tipus de relació laboral i divisió econòmica
    • Per divisió econòmica i règim de cotització (Règim General i RETA)
   • Per règim de cotització
    • Tots els règims
    • Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de treballadors autònoms (RETA)
    • Per grups d'edat i règim de cotització
    • Per sexe i règim de cotització
    • Per nacionalitat i règim de cotització
    • Per divisió econòmica i règim de cotització (Règim General i RETA)
    • Per règim de cotització (Règim general i RETA) i sector d'activitat
  • Afiliacions per compte d'altri
   • Per sexe
    • Per sexe
    • Per tipus de jornada i sexe
    • Per tipus de contracte i sexe
   • Per tipus de contracte
    • Per tipus de contracte
    • Per tipus de contracte i sexe
    • Per tipus de contracte i grups d'edat
    • Per tipus de contracte i nacionalitat
    • Per tipus de contracte i sector d'activitat
    • Per tipus de contracte i divisió econòmica
    • Per tipus de contracte i tipus de jornada
   • Per tipus de jornada
    • Per tipus de jornada
    • Per tipus de jornada i sexe
    • Per tipus de jornada i grups d'edat
    • Per tipus de jornada i nacionalitat
    • Per tipus de jornada i sector d'activitat
    • Per tipus de jornada i divisió econòmica
    • Per tipus de contracte i tipus de jornada
   • Grau de temporalitat. Per sexe
   • Grau de parcialitat. Per sexe

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres