Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Banyoles
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 39,5 5,0 54,8 5,2 23,7 21,3 53,2 40,8 60,6 14,8 76,5 11,2 3,0 14,3 131,1 38,3 12,6 50,6 29,4 45,4 731,2
2018 50,0 3,6 60,4 6,8 27,8 24,3 51,6 41,6 61,3 16,3 72,7 9,8 5,4 16,2 127,1 33,4 11,1 58,8 42,7 51,4 772,0
2017 52,3 3,8 74,6 8,0 34,2 22,7 56,3 37,7 62,2 16,0 75,9 12,1 5,3 15,2 126,4 37,5 14,4 63,9 55,6 73,2 847,2
2016 57,2 4,0 90,4 6,8 32,3 34,6 78,8 47,8 75,3 19,3 82,4 9,1 3,5 21,5 129,7 41,2 24,4 66,9 54,3 69,5 948,8
2015 74,9 3,3 105,3 10,8 41,0 52,3 113,5 50,3 80,9 28,0 82,0 6,8 3,9 24,2 148,3 41,4 20,3 70,7 48,3 79,6 1.085,8
2014 70,6 4,3 114,2 17,3 52,6 61,6 137,8 60,8 99,1 33,4 90,3 9,2 5,5 24,8 166,3 50,3 19,9 75,6 50,5 76,5 1.220,7
2013 59,0 7,6 126,0 12,5 51,3 60,2 166,3 59,0 104,6 33,3 92,3 10,8 8,5 29,7 167,5 48,0 17,3 70,2 49,7 52,5 1.225,8
2012 51,2 7,1 122,4 11,7 53,1 72,8 177,0 50,8 96,8 34,9 89,6 9,3 11,6 28,4 146,1 55,6 14,2 67,3 38,9 49,7 1.188,2
2011 50,8 5,5 130,1 13,3 55,4 71,3 185,9 49,6 82,1 38,0 79,2 5,6 7,2 25,4 125,1 40,5 11,5 67,4 40,3 52,9 1.136,9
2010 37,6 2,0 119,8 11,7 56,3 70,0 170,6 56,7 79,4 34,2 64,1 8,2 5,7 31,0 112,3 27,9 11,7 58,6 37,1 40,0 1.034,6
2009 24,9 1,6 130,4 11,5 58,3 75,0 160,7 58,8 80,8 31,8 52,0 7,9 8,7 30,4 97,3 28,3 8,7 47,3 27,9 20,3 962,6
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Àmbit geogràfic: Banyoles

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal