Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Olot.
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2019 23,2 6,3 188,8 39,1 20,6 26,0 70,6 62,9 124,4 30,0 146,6 14,3 6,9 33,3 336,3 54,3 18,1 69,9 70,7 86,1 1.428,2
2018 19,9 4,6 188,6 47,0 21,8 23,4 80,8 57,8 133,7 31,4 140,6 13,6 9,4 28,4 311,8 55,3 17,0 60,2 69,9 85,6 1.400,8
2017 28,6 6,1 192,3 63,3 29,3 33,0 87,3 57,7 152,7 29,8 140,2 11,3 11,9 30,8 292,3 66,9 15,4 62,7 67,8 101,3 1.480,3
2016 38,3 8,0 234,4 64,2 39,3 31,7 102,9 60,5 171,3 33,3 160,0 13,2 8,4 40,0 308,2 70,3 24,5 71,0 77,6 128,7 1.685,6
2015 44,4 10,5 291,2 56,7 51,1 32,1 133,8 76,6 206,7 42,3 174,8 19,3 11,8 46,6 332,9 83,1 26,5 84,4 81,7 151,0 1.957,4
2014 47,3 15,8 363,1 70,0 64,7 46,9 181,6 91,8 228,0 48,2 192,6 17,9 13,8 59,0 365,4 75,6 26,2 98,7 83,3 136,7 2.226,4
2013 40,3 14,9 383,0 91,8 76,9 52,3 244,9 98,7 212,6 53,5 188,3 17,5 14,8 89,6 377,4 79,3 26,6 109,1 93,5 118,7 2.383,6
2012 44,6 13,7 347,8 95,5 78,5 41,0 267,9 95,6 179,8 56,0 175,6 18,9 15,1 110,6 370,5 77,7 22,0 107,0 87,5 128,5 2.333,6
2011 42,9 12,8 313,7 101,3 93,2 49,5 249,6 95,3 175,3 50,3 149,8 23,3 13,5 119,1 367,5 78,0 20,8 100,3 82,8 109,6 2.248,6
2010 39,0 10,6 371,1 128,4 102,5 70,4 252,1 104,9 176,5 46,8 131,8 16,7 7,8 133,9 388,3 69,3 18,6 85,1 77,5 72,8 2.303,9
2009 31,3 13,5 407,2 138,4 79,3 80,3 245,3 97,3 162,4 42,5 107,6 13,1 8,8 77,3 386,5 48,7 12,4 73,2 66,8 58,8 2.150,5
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Àmbit geogràfic: Olot

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal