Saltar al contingut principal
Atur registrat. Per branques d'activitat. Mitjanes anuals Torredembarra
Agricultura, ramaderia, sivicultura i pesca Ind. extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil,fusta paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia Maquinària, material elèctric i de transport Construcció Comerç engròs i reparació vehícles motor i motocicletes Comerç detall Transport i emmagatzematge Hostaleria Informació i comunicacions Activitats financeres i assegurances Activitats immobiliàries professionals i tècniques Activitats administratives i serveis auxiliars Administració pública Educació Sanitat i serveis socials Activitats culturals i esportives, i altres serveis Sense ocupació anterior Total
2020 9,1 4,8 34,5 10,4 7,5 14,6 115,4 32,8 177,8 43,0 254,1 14,0 3,0 59,3 161,1 25,1 19,3 52,9 81,7 98,4 1.218,7
2019 10,0 1,8 32,3 8,9 6,7 13,3 92,8 32,3 150,3 34,3 200,1 13,1 3,3 48,5 125,3 20,5 18,3 49,5 62,4 93,7 1.017,2
2018 17,3 4,1 36,3 7,8 5,2 15,7 115,8 36,2 149,9 36,8 197,8 12,0 2,1 52,8 123,1 17,8 18,4 46,9 65,4 97,1 1.058,3
2017 24,1 3,8 40,3 7,9 8,3 17,8 138,5 39,7 172,2 41,0 204,7 11,8 5,9 55,1 124,0 19,2 20,2 44,3 73,9 91,6 1.144,2
2016 30,1 4,8 37,8 7,8 11,0 17,3 170,3 42,5 183,0 45,8 196,6 11,4 4,3 66,6 125,3 19,5 22,3 50,4 78,2 90,4 1.215,5
2015 31,9 4,9 40,2 8,3 16,9 15,9 229,5 47,3 208,4 51,8 201,5 11,8 8,0 82,3 148,8 17,2 22,8 46,4 86,2 91,8 1.371,7
2014 31,8 7,8 43,9 11,4 27,8 21,0 272,8 51,8 211,4 59,8 214,3 14,0 10,3 90,0 159,1 17,3 23,4 49,3 88,8 81,0 1.487,1
2013 30,1 6,9 46,9 12,3 32,1 28,7 304,8 63,0 186,7 51,9 205,9 17,7 10,2 113,3 163,9 25,6 21,8 52,8 73,8 76,2 1.524,4
2012 23,3 9,8 42,3 10,4 22,8 29,3 357,9 57,0 164,8 48,5 172,3 14,5 15,4 147,8 158,8 31,7 19,2 42,7 64,4 88,7 1.521,5
2011 21,8 8,4 34,8 7,6 21,8 32,0 354,7 47,5 166,9 50,9 152,8 11,8 10,3 128,1 141,1 28,9 17,1 34,3 60,3 92,4 1.423,6
2010 16,0 9,1 31,5 12,2 22,7 32,0 353,0 54,7 169,8 41,8 141,3 13,7 7,0 134,4 115,4 14,8 18,8 26,2 61,7 67,6 1.343,4
2009 10,2 8,6 35,8 14,0 19,1 28,3 330,8 51,3 144,6 34,3 120,4 9,3 8,1 108,0 104,0 9,3 12,7 23,3 45,8 24,3 1.142,2
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota: Fins al 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2009, segons la nova CCAE-2009.

Àmbit geogràfic: Torredembarra

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal