Saltar al contingut principal

CCP Estadística del carbó i del coc de petroli

Quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli.

Estadística corresponent a l'actuació 03 02 04 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable