Saltar al contingut principal
Aprofitament de la SAU
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1989–1999
Aprofitament de la SAU Catalunya
1999 1989
Terres llaurades
total
explot. 70.770 95.997
ha 817.031 837.000
secà
explot. 51.705 71.175
ha 588.400 625.679
regadiu
explot. 44.770 59.985
ha 228.632 211.321
herbacis (inclou guarets i hortes familiars)
total
explot. 41.750 65.262
ha 515.827 512.544
secà
explot. 22.750 36.578
ha 373.881 378.720
regadiu
explot. 30.842 45.983
ha 141.946 133.824
Terres llaurades
fruiters
total
explot. 36.135 48.424
ha 130.484 164.296
secà
explot. 20.993 30.453
ha 62.712 92.712
regadiu
explot. 19.575 25.068
ha 67.773 71.584
oliverar
total
explot. 34.040 33.172
ha 102.781 88.023
secà
explot. 28.230 31.142
ha 88.866 85.108
regadiu
explot. 8.565 3.235
ha 13.915 2.915
Terres llaurades
vinya
total
explot. 11.155 15.657
ha 59.733 60.279
secà
explot. 10.605 15.168
ha 56.451 58.117
regadiu
explot. 883 737
ha 3.283 2.161
altres
total
explot. 6.139 8.969
ha 8.206 11.859
secà
explot. 5.325 8.496
ha 6.491 11.022
regadiu
explot. 988 622
ha 1.715 837
Pastures permanents
prats o prades permanents
total
explot. 3.587 3.946
ha 103.202 90.805
secà
explot. 3.159 3.108
ha 94.415 80.145
regadiu
explot. 916 1.614
ha 8.787 10.660
altres
explot. 2.213 3.280
ha 236.594 179.108
Font: Idescat. Cens agrari.