El Cens agrari s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna.

El Cens agrari és una operació estadística decennal i està desagregada territorialment.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal. A Catalunya compta amb la col·laboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Àmbit geogràfic: Torà

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

 • 2009
  • Agricultura
  • Ramaderia
  • Mà d'obra
  • Producció estàndard
  • Desenvolupament rural
  • Enquesta sobre mètodes de producció
   • Superfície agrícola utilitzada (SAU) regada segons el mètode de regatge
   • Explotacions amb SAU regada segons la procedència de les aigües
   • Explotacions amb SAU regada segons el règim de gestió del reg
   • Superfície de conreus herbacis segons el mètode de sembra
   • Superfície de conreus herbacis segons les accions hivernals preses per a la protecció del sòl
   • Superfície de conreus herbacis que no han variat el conreu en els darrers tres anys
   • Utilització d'adobs orgànics a les explotacions amb SAU
   • Explotacions que han mantingut elements paisatgístics en els darrers tres anys
   • Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons la titularitat del terreny
   • Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons mesos d'estada
   • Bovins segons el tipus d'estabulació
   • Porcins segons el tipus d'estabulació
   • Gallines ponedores segons el tipus d'estabulació
   • Explotacions amb instal·lacions per a l'emmagatzematge d'adobs naturals d'origen animal segons el tipus d'adob
   • Explotacions amb instal·lacions per a l'emmagatzematge de fems semilíquids o lisier
   • Explotacions que venen o cedeixen adobs d'origen animal segons el tant per cent de l'adob total produït
   • Mà d'obra emprada en activitats complementàries en explotacions el titular de les quals és el cap de l'explotació
  • Taules comparatives censos 2009 i 1999
 • 1982, 1989 i 1999

En altres seccions