Saltar al contingut principal

Extracció domèstica. Combustibles fòssils

Extracció domèstica (ED). Combustibles fòssils Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 134.353 225.256 301.469 364.149 209.605 188.067 222.609 236.000 258.567 342.889 422.298 397.455 508.437 550.201 581.074 649.761 564.858
Carbó i altres productes energètics sòlids 0 0 0 0 71.470 94.000 104.202 137.095 135.819 204.335 286.201 234.942 258.180 235.236 270.783 318.097 349.518
Lignit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antracita i hulla 0 0 0 0 71.470 94.000 104.202 137.095 135.819 204.335 286.201 234.942 258.180 235.236 270.783 318.097 349.518
Pissarra i sorra bituminosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Recursos energètics líquids i gasosos 134.353 225.256 301.469 364.149 138.135 94.067 118.407 98.905 122.748 138.554 136.097 162.513 250.257 314.965 310.291 331.664 215.340
Petroli cru, condensat i gas natural liquat (GNL) 133.577 223.844 300.574 362.993 136.946 93.050 117.255 97.893 121.529 137.351 134.880 160.916 248.107 313.300 308.640 330.093 213.503
Gas natural 776 1.412 895 1.156 1.189 1.017 1.152 1.012 1.219 1.203 1.217 1.597 2.150 1.665 1.651 1.571 1.837
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.