Saltar al contingut principal
Extracció domèstica (ED). Biomassa Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 7.753.499 7.866.500 8.302.250 7.236.652 7.688.202 7.999.036 7.695.961 6.926.811 7.834.292 7.732.330 7.937.191 8.623.312 8.651.846 9.113.662 9.297.332 9.305.461
Conreus 3.239.956 3.629.841 3.877.660 3.156.098 3.602.622 3.740.905 3.487.696 3.157.397 3.413.966 3.352.919 3.077.628 3.796.839 3.336.241 3.751.394 3.701.675 3.767.958
Cereals 1.303.878 1.508.695 1.913.826 1.438.561 1.486.956 1.649.904 1.496.245 1.009.829 1.320.105 1.142.686 825.584 1.551.885 1.341.810 1.622.039 1.331.940 1.382.666
Arrels i tubercles 25.620 25.881 29.385 27.881 31.616 35.642 37.269 47.487 52.955 56.272 65.324 77.390 75.747 90.521 89.284 100.663
Conreus de sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleguminoses 14.192 3.915 2.474 2.377 3.744 2.550 0 2.093 3.235 2.909 6.102 7.325 6.198 7.239 3.889 3.075
Fruita seca 26.880 32.584 28.574 34.060 39.583 37.295 39.993 40.434 37.004 57.161 41.873 35.779 31.038 50.449 48.251 51.453
Conreus oleaginosos 180.582 208.814 160.782 131.901 131.912 189.248 151.110 184.968 118.449 116.482 130.501 133.692 152.793 93.251 232.144 108.854
Hortalisses 236.379 252.968 255.872 260.176 250.828 244.440 314.168 295.894 316.307 340.323 357.689 393.402 379.162 443.212 466.994 479.109
Fruites 1.439.824 1.570.139 1.471.459 1.242.497 1.647.320 1.568.014 1.434.745 1.562.914 1.553.121 1.622.106 1.633.252 1.576.089 1.329.225 1.419.052 1.505.996 1.617.145
Conreus per a fibres tèxtils 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1.707 2.972 2.164 4.271 3.245 3.901
Altres conreus no especificats 12.601 26.845 15.288 18.645 10.662 13.811 14.166 13.779 12.771 14.980 15.596 18.305 18.103 21.360 19.932 21.092
Residus de conreus (utilitzats); conreus farratgers i biomassa pasturada 3.625.096 3.440.415 3.704.812 3.424.286 3.537.614 3.665.678 3.708.278 3.165.480 3.863.916 3.782.701 3.997.617 4.321.480 4.704.583 4.833.658 5.008.190 4.913.322
Residus de conreus (utilitzats) 499.648 373.018 758.559 449.123 598.370 685.862 783.960 472.950 650.252 397.165 631.621 891.153 886.148 930.721 1.027.683 969.921
Palla 499.648 373.018 758.559 449.123 598.370 685.862 783.960 472.950 650.252 397.165 631.621 891.153 886.148 930.721 1.027.683 969.921
Altres residus de conreus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conreus farratgers i biomassa pasturada 3.125.448 3.067.397 2.946.253 2.975.163 2.939.244 2.979.816 2.924.318 2.692.531 3.213.664 3.385.536 3.365.997 3.430.327 3.818.435 3.902.937 3.980.507 3.943.401
Conreus farratgers 779.756 882.839 837.303 813.320 702.260 643.332 599.430 604.754 686.017 811.524 773.053 892.057 878.452 922.527 885.799 882.064
Biomassa pasturada 2.345.692 2.184.558 2.108.950 2.161.843 2.236.984 2.336.484 2.324.888 2.087.777 2.527.648 2.574.012 2.592.944 2.538.270 2.939.983 2.980.410 3.094.708 3.061.336
Fusta en brut; llenya i altres extraccions; increment net d'estoc de fusta 845.826 734.557 672.941 606.212 499.469 548.150 459.961 554.386 511.847 550.420 820.002 457.841 568.832 479.256 530.838 564.678
Fusta en brut 556.056 464.829 462.352 357.093 328.676 370.299 300.088 409.205 376.757 393.116 550.584 301.006 338.312 311.597 326.311 357.223
Llenya i altres extraccions 289.770 269.728 210.589 249.119 170.792 177.851 159.873 145.181 135.090 157.304 269.417 156.835 230.520 167.659 204.528 207.455
Increment net d'estoc de fusta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pesca, captura de plantes i animals aquàtics, caça i recol·lecció 42.621 61.687 46.838 50.056 48.497 44.303 40.027 49.547 44.562 46.290 41.944 47.153 42.190 49.354 56.629 59.503
Pesca 27.666 30.882 32.016 29.149 31.796 28.806 31.714 31.285 35.754 36.998 32.879 33.681 33.690 36.913 43.966 44.946
Altres animals i plantes aquàtics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caça i recol·lecció 14.955 30.805 14.822 20.907 16.701 15.498 8.313 18.263 8.808 9.292 9.064 13.471 8.500 12.441 12.663 14.557
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència d'arrodoniments.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.