Saltar al contingut principal

Importacions de l'estranger. Per grau d'elaboració i tipus de material

Importacions de l'estranger. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 50.807.776 50.224.060 42.635.889 45.880.005 47.545.930 53.412.420 53.175.387 59.842.735 57.073.215 52.573.577 55.584.987 52.393.799 49.279.681 46.595.989 44.838.027 43.381.430
Matèries primeres 22.430.972 21.264.697 17.999.776 20.788.080 19.561.311 23.207.201 24.465.469 25.961.820 25.248.004 22.187.202 24.178.758 22.857.824 21.663.124 20.524.525 19.657.750 19.592.482
Biòtiques 9.368.537 8.428.641 7.168.006 7.750.930 7.300.600 7.423.262 8.498.778 9.189.379 8.687.446 7.781.080 9.132.312 7.361.056 7.333.474 6.829.958 6.794.448 6.310.430
Metàl·liques 80.735 78.789 38.559 24.093 40.863 44.116 44.942 52.437 79.727 53.202 52.412 76.455 57.585 49.540 59.150 47.046
No metàl·liques 574.374 636.147 532.794 520.332 622.782 743.937 697.904 862.302 817.579 741.919 1.179.371 1.812.439 1.901.153 1.449.796 1.379.629 1.257.932
Combustibles fòssils 12.407.326 12.121.120 10.260.417 12.492.725 11.597.067 14.995.886 15.223.845 15.857.702 15.663.252 13.611.001 13.814.663 13.607.873 12.370.912 12.195.231 11.424.523 11.977.074
Productes semimanufacturats 8.157.483 7.635.124 7.919.385 6.948.199 8.105.962 8.729.521 6.987.523 7.081.902 9.968.266 8.850.683 9.145.031 8.022.112 8.216.153 7.723.268 7.864.370 6.870.419
Biòtics 2.239.085 1.969.802 1.868.990 1.922.574 1.833.386 2.081.350 1.836.253 1.977.814 1.778.401 1.974.900 2.140.295 1.997.078 2.068.572 2.105.806 1.914.418 1.724.329
Metàl·lics 2.290.285 2.076.643 1.945.050 1.888.391 2.052.280 1.943.604 1.726.008 1.937.221 2.195.725 2.467.828 2.223.522 2.003.831 2.011.327 2.021.362 1.860.252 1.837.621
No metàl·lics 461.759 428.891 330.125 291.333 416.401 554.450 408.066 642.608 2.368.048 1.543.725 1.482.008 1.144.227 909.201 898.237 655.448 597.720
Combustibles fòssils 2.623.704 2.637.107 3.292.796 2.415.339 3.357.057 3.718.336 2.573.552 2.031.465 3.147.462 2.329.631 2.613.258 2.245.708 2.582.750 2.027.229 2.704.825 1.984.829
Altres productes semimanufacturats 542.650 522.681 482.425 430.563 446.839 431.781 443.645 492.794 478.630 534.599 685.947 631.268 644.303 670.635 729.427 725.920
Productes manufacturats 20.219.320 21.324.240 16.716.727 18.143.726 19.878.656 21.475.698 21.722.394 26.799.013 21.856.945 21.535.693 22.261.198 21.513.863 19.400.404 18.348.196 17.315.908 16.918.529
Biòtics 4.945.302 4.785.115 4.193.022 4.278.507 4.219.719 4.539.508 5.264.021 5.531.306 5.394.131 5.361.043 5.313.295 4.895.540 4.352.902 4.241.582 3.793.789 3.544.431
Metàl·lics 3.302.855 3.942.163 2.752.308 2.974.925 3.651.831 3.499.779 3.330.952 5.359.471 3.628.119 3.494.260 3.885.188 3.755.421 3.187.419 3.177.806 3.010.277 2.901.821
No metàl·lics 364.646 370.833 395.245 308.513 381.039 360.436 335.082 463.756 304.322 279.987 490.856 473.276 484.498 440.346 472.789 491.326
Combustibles fòssils 8.461.710 7.705.297 6.501.226 7.150.554 8.244.095 9.344.904 8.909.118 10.281.455 9.629.226 9.625.217 9.643.413 9.566.500 8.742.132 8.038.981 7.859.148 7.891.227
Residus manufacturats 35.209 25.719 19.875 14.946 25.480 37.898 39.328 13.217 4.404 31.310 70.700 90.448 73.975 14.639 0 0
Altres productes manufacturats 3.109.598 4.495.113 2.855.051 3.416.280 3.356.492 3.693.173 3.843.893 5.149.809 2.896.742 2.743.875 2.857.745 2.732.678 2.559.479 2.434.842 2.179.905 2.089.724
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència d'arrodoniments.