Saltar al contingut principal

Exportacions a la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material

Exportacions a la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 36.808.204 39.628.893 37.750.179 35.942.848 37.624.107 39.753.505 40.819.794 42.925.191 49.711.466 47.989.433 45.808.113 43.130.939 42.535.850 38.148.196 38.693.886 35.195.254 32.391.422
Matèries primeres 3.626.984 4.847.597 5.035.517 4.541.775 6.110.241 4.526.789 4.187.067 5.941.719 6.320.920 6.259.458 7.287.709 6.065.312 5.173.632 4.700.363 6.110.582 4.572.867 4.369.497
Biòtiques 2.710.385 3.174.220 3.255.659 2.809.154 3.019.296 2.513.095 2.588.673 3.670.269 3.747.919 3.119.772 2.727.529 2.448.228 2.404.923 2.266.986 3.291.504 2.524.494 2.291.882
Metàl·liques 57.283 140.234 131.010 37.819 205.548 84.178 36.567 15.092 324.720 130.922 55.044 114.219 151.150 58.547 71.697 54.001 84.306
No metàl·liques 859.316 960.622 844.013 1.111.641 1.989.573 781.554 1.220.938 1.763.182 1.036.484 1.551.916 3.027.550 1.533.623 936.486 1.116.532 1.391.688 1.201.843 729.330
Combustibles fòssils 1 572.521 804.835 583.161 895.824 1.147.962 340.888 493.175 1.211.797 1.456.849 1.477.586 1.969.243 1.681.073 1.258.298 1.355.694 792.529 1.263.980
Productes semimanufacturats 8.520.348 8.294.978 7.660.182 6.571.838 7.410.269 8.373.369 8.334.677 7.963.913 9.198.538 9.871.722 9.243.750 8.265.799 8.954.499 8.547.609 8.237.554 7.660.760 7.391.465
Biòtics 5.160.809 4.130.178 3.526.941 3.095.765 3.825.949 4.183.702 3.718.567 3.941.621 3.891.591 3.952.025 3.498.413 2.856.870 3.257.084 3.074.676 3.178.390 3.103.423 2.760.074
Metàl·lics 904.582 1.384.985 1.491.969 1.164.229 1.052.607 1.518.980 1.403.849 1.080.864 1.671.971 1.231.143 1.759.512 1.506.844 1.526.650 1.503.688 1.396.971 1.153.782 1.318.105
No metàl·lics 913.205 948.238 816.788 659.171 970.365 1.128.785 1.347.734 1.379.062 2.152.654 2.977.852 2.112.100 1.710.883 1.770.392 1.907.945 1.612.602 1.711.663 1.490.150
Combustibles fòssils 489.433 490.825 684.271 334.125 482.283 472.254 908.187 605.350 421.383 521.175 549.457 417.806 428.822 438.868 496.897 320.167 520.677
Altres productes semimanufacturats 1.052.320 1.340.752 1.140.213 1.318.547 1.079.066 1.069.647 956.338 957.017 1.060.939 1.189.526 1.324.268 1.773.395 1.971.550 1.622.432 1.552.694 1.371.724 1.302.458
Productes manufacturats 19.168.952 21.501.701 21.119.634 20.455.632 20.056.157 21.723.730 23.106.731 23.735.016 28.525.179 26.050.497 23.801.023 24.134.580 23.713.666 20.323.474 19.618.676 19.150.340 17.283.682
Biòtics 8.025.743 8.817.183 7.539.895 7.530.053 7.828.568 7.918.431 7.700.099 7.856.966 9.196.078 8.520.114 8.137.179 6.619.475 6.613.104 5.386.992 5.749.056 5.286.915 5.175.196
Metàl·lics 3.510.409 2.803.827 2.902.026 2.628.105 2.157.274 2.986.675 3.162.991 3.532.680 4.619.712 5.399.623 5.069.726 4.374.573 4.335.331 4.123.288 3.454.381 3.483.015 2.914.853
No metàl·lics 827.033 804.167 758.874 1.165.600 681.788 827.202 684.082 1.053.875 1.765.078 1.639.617 1.495.947 1.246.645 1.116.262 1.182.164 914.545 950.158 853.319
Combustibles fòssils (1) 3.666.565 5.953.211 6.521.677 6.277.033 6.108.844 6.824.819 8.167.820 8.022.095 8.513.372 5.809.664 4.876.791 5.671.743 5.737.551 5.210.094 4.802.802 5.323.673 4.276.320
Residus manufacturats .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres productes manufacturats 3.139.202 3.123.313 3.397.163 2.854.841 3.279.684 3.166.603 3.391.740 3.269.399 4.430.939 4.681.479 4.221.380 6.222.144 5.911.418 4.420.936 4.697.891 4.106.579 4.063.995
Altres exportacions a la resta de l'Estat 5.491.920 4.984.616 3.934.844 4.373.603 4.047.440 5.129.619 5.191.320 5.284.543 5.666.830 5.807.756 5.475.630 4.665.248 4.694.054 4.576.750 4.727.074 3.811.287 3.346.777
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) Inclou el saldo entre les importacions i exportacions del comerç d'hidrocarburs amb la resta de l'Estat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.