Saltar al contingut principal
Output domèstic processat (ODP). Total i indicadors Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 43.730.766 42.500.627 41.686.295 45.295.798 47.434.844 49.966.704 50.286.636 54.411.473 57.702.258 57.314.787 58.479.082 55.128.677 65.100.314 62.093.328 60.621.067 59.988.169
ODP per habitant 6,15 6,01 5,87 6,33 6,63 7,04 7,16 7,84 8,52 8,75 9,13 8,85 10,49 10,32 10,32 10,24
ODP/PIB a preus corrents (kg/€) 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,28 0,35 0,34 0,34 0,35
CO2 per habitant 5,69 5,53 5,43 5,83 6,11 6,47 6,54 7,19 7,74 7,87 8,19 7,91 7,59 7,35 7,29 7,21
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Advertiment