Saltar al contingut principal

Consum domèstic de materials. Per grau d'elaboració i tipus de material

Consum domèstic de materials (CDM). Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 49.127.444 46.373.407 42.436.283 50.002.125 60.353.848 73.928.628 85.077.661 99.259.894 120.871.320 116.963.917 117.913.546 118.239.554 114.832.607 98.863.870 93.808.828 91.243.510
Matèries primeres 55.423.395 51.836.842 48.364.464 56.055.265 65.493.219 76.172.517 86.824.197 98.365.490 114.679.474 109.950.610 113.099.725 115.324.669 110.922.577 96.434.441 92.699.358 88.954.546
Biòtiques 17.147.344 15.850.241 15.283.219 15.098.979 15.741.655 15.843.019 15.331.714 15.786.080 16.007.219 14.485.259 16.630.924 15.782.039 16.080.003 14.302.635 15.243.463 15.130.134
Metàl·liques 32.974 179.599 86.721 -54.281 74.494 14.083 136.202 22.713 499.816 43.539 52.910 107.824 48.342 11.983 78.594 60.397
No metàl·liques 26.886.525 24.777.065 22.877.680 29.968.595 39.741.411 46.413.199 57.134.339 68.265.271 84.144.836 82.814.958 83.936.721 86.600.634 82.799.581 70.253.814 65.545.217 62.022.340
Combustibles fòssils 11.356.553 11.029.937 10.116.845 11.041.972 9.935.659 13.902.217 14.221.942 14.291.426 14.027.603 12.606.855 12.479.170 12.834.172 11.994.651 11.866.008 11.832.084 11.741.675
Productes semimanufacturats 371.129 -1.294.356 1.953.670 -784.268 793.289 2.131.801 1.261.183 1.950.962 4.536.325 2.906.411 2.640.998 1.210.245 2.438.224 2.414.229 1.906.728 1.189.918
Biòtics -733.327 -756.244 -294.805 -633.031 -1.203.398 -219.892 -1.398.262 -457.380 -993.065 -189.115 213.946 13.685 45.388 67.411 -164.626 -173.926
Metàl·lics 2.701.827 2.088.391 2.607.164 1.890.824 2.597.587 2.364.195 2.319.166 2.497.149 3.157.190 2.683.944 2.633.996 2.683.338 2.728.031 2.315.378 2.317.713 2.181.816
No metàl·lics -2.730.029 -3.762.200 -2.499.356 -3.166.407 -2.709.671 -1.900.310 -617.107 -1.188.390 850.556 -171.056 -562.797 -1.628.308 -1.261.309 -654.422 -1.526.889 -1.854.642
Combustibles fòssils 1.459.512 1.337.938 2.369.394 1.364.427 2.139.155 2.151.936 1.236.128 1.088.440 1.714.452 889.929 1.097.369 1.077.127 1.485.283 1.276.534 1.815.816 1.286.438
Altres productes semimanufacturats -326.854 -202.240 -228.726 -240.080 -30.383 -264.129 -278.741 11.143 -192.807 -307.291 -741.516 -935.597 -559.169 -590.673 -535.286 -249.768
Productes manufacturats -4.862.070 -2.793.610 -6.406.797 -3.850.452 -3.834.637 -2.348.772 -563.479 1.301.195 3.833.198 6.302.202 4.308.436 3.839.862 3.369.682 2.283.505 945.097 2.451.764
Biòtics -575.550 590.685 369.278 -91.572 146.467 1.168.186 2.458.695 1.407.998 3.371.282 3.064.518 2.961.389 2.857.976 2.644.168 2.062.910 1.542.115 1.409.850
Metàl·lics -584.260 -613.812 -1.594.597 -535.403 -1.056.635 -828.110 -803.490 149.349 278.874 933.872 319.826 208.760 263.627 345.705 -104.994 545.453
No metàl·lics 288.450 268.195 -121.127 373.110 420.633 605.867 108.207 177.070 531.833 1.292.311 865.411 844.697 595.138 752.105 702.545 604.095
Combustibles fòssils -1.553.610 -1.874.355 -2.833.813 -1.366.332 -1.953.501 -2.151.238 -1.703.502 418.867 2.124.197 3.127.740 2.546.513 2.387.442 1.387.726 1.266.754 809.859 1.671.783
Residus manufacturats 33.421 25.170 19.491 14.358 25.316 37.869 38.845 12.635 -1.259 31.237 70.544 90.260 73.700 14.128 -5 0
Altres productes manufacturats -2.470.521 -1.189.493 -2.246.029 -2.244.613 -1.416.917 -1.181.345 -662.235 -864.724 -2.471.729 -2.147.476 -2.455.247 -2.549.272 -1.594.676 -2.158.097 -2.004.423 -1.779.417
Altres -1.805.011 -1.375.469 -1.475.054 -1.418.420 -2.098.023 -2.026.919 -2.444.240 -2.357.753 -2.177.677 -2.195.306 -2.135.612 -2.135.222 -1.897.876 -2.268.305 -1.742.355 -1.352.718
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Notes:
- La dada negativa dins de les subcategories té a veure amb saldos exportadors nets d’aquests productes.
- Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència d'arrodoniments