Saltar al contingut principal

Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material

Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total -4.722.406 -6.528.187 -4.742.646 -5.101.069 -6.766.786 -7.025.111 -10.197.753 -10.301.651 -7.896.946 -9.656.316 -9.376.261 -8.723.706 -5.928.961 -9.981.366 -7.990.241 -6.439.121
Matèries primeres 2.838.686 1.609.791 1.410.918 698.946 2.041.224 2.490.923 749.716 1.852.626 858.445 -1.950.677 -296.889 829.319 1.419.514 -1.058.351 1.065.425 379.837
Biòtiques 2.056.085 1.439.763 1.742.582 1.732.778 2.231.287 1.710.029 429.387 922.244 602.560 18.416 542.486 720.440 1.226.144 -562.864 238.087 440.015
Metàl·liques -33.989 103.702 49.913 -70.072 42.073 -10.525 95.209 -26.016 420.827 -9.423 707 31.601 -9.174 -37.449 19.714 13.839
No metàl·liques 1.016.646 455.387 -231.768 -843.794 803.081 952.614 225.697 1.221.098 952.437 -656.391 882.901 1.354.675 1.120.602 445.232 1.045.878 721.282
Combustibles fòssils -200.056 -389.061 -149.810 -119.966 -1.035.217 -161.194 -576 -264.700 -1.117.381 -1.303.279 -1.722.984 -1.277.397 -918.058 -903.270 -238.255 -795.299
Productes semimanufacturats -709.609 -1.691.820 199.551 -706.972 -1.277.185 -716.418 -1.434.309 -705.750 -1.421.864 -2.205.851 -1.721.951 -2.383.987 -1.812.938 -1.970.794 -2.261.450 -1.803.430
Biòtics -1.602.152 -1.381.930 -872.501 -1.192.645 -2.004.263 -1.332.753 -2.348.673 -1.490.785 -1.909.984 -1.433.646 -1.129.415 -1.199.244 -1.302.298 -1.427.419 -1.442.278 -1.361.004
Metàl·lics 1.025.910 434.569 1.035.909 678.476 911.691 798.207 967.587 1.081.822 1.252.537 509.995 654.134 892.495 879.125 445.587 609.414 525.354
No metàl·lics 295.597 -76.985 285.807 39.776 -7.092 573.156 568.618 -239.932 -285.666 -425.863 -322.617 -843.345 -549.511 -207.904 -738.135 -522.142
Combustibles fòssils -148.877 -459.571 -42.911 -96.830 -198.725 -617.180 -447.137 -124.110 -261.684 -440.009 -250.080 -222.256 -208.885 -159.447 -36.660 -22.583
Altres productes semimanufacturats -280.089 -207.903 -206.753 -135.749 21.204 -137.848 -174.706 67.257 -217.068 -416.327 -673.975 -1.011.637 -631.369 -621.612 -653.792 -423.056
Productes manufacturats -5.046.471 -5.070.688 -4.878.060 -3.674.624 -5.432.804 -6.772.697 -7.068.919 -9.090.777 -5.155.850 -3.304.480 -5.221.809 -5.033.816 -3.637.661 -4.683.916 -5.051.861 -3.662.809
Biòtics -759.361 329.406 705.167 396.137 114.484 848.282 839.683 -570.537 879.614 442.481 353.685 668.858 1.005.207 252.977 118.266 -80.935
Metàl·lics -135.003 -391.191 -263.595 372.207 -315.330 -302.974 -731.045 -953.802 -945.773 -423.918 -335.313 -884.756 -334.897 -284.780 -560.732 7.276
No metàl·lics 245.292 248.685 -193.864 374.168 424.590 600.680 137.927 179.356 480.743 1.250.979 767.750 797.397 531.379 726.822 625.866 433.204
Combustibles fòssils -3.214.471 -3.876.036 -4.004.277 -3.377.352 -4.271.184 -6.440.813 -5.891.154 -5.505.436 -3.200.265 -2.483.823 -3.309.020 -3.022.375 -3.320.791 -3.346.404 -3.507.260 -2.376.084
Residus manufacturats .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres productes manufacturats -1.182.927 -1.381.552 -1.121.489 -1.439.784 -1.385.365 -1.477.875 -1.424.331 -2.240.357 -2.370.168 -2.090.198 -2.698.911 -2.592.940 -1.518.559 -2.032.531 -1.728.001 -1.646.270
Altres -1.805.011 -1.375.469 -1.475.054 -1.418.420 -2.098.023 -2.026.919 -2.444.240 -2.357.753 -2.177.677 -2.195.306 -2.135.612 -2.135.222 -1.897.876 -2.268.305 -1.742.355 -1.352.718
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència d'arrodoniments.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.