Saltar al contingut principal
Exportacions. Per grau d'elaboració i tipus de material Catalunya
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Total 67.917.935 71.308.064 68.556.129 64.609.202 67.405.150 67.961.854 67.668.894 66.244.301 74.718.037 68.821.718 65.300.802 62.903.016 62.071.461 57.060.047 55.634.257 52.379.833 49.136.750
Matèries primeres 7.404.138 9.415.106 9.556.647 8.797.396 10.546.234 8.419.159 8.103.093 9.751.844 10.495.257 10.213.769 11.112.966 8.324.354 7.641.178 7.254.162 8.331.933 6.742.304 6.433.799
Biòtiques 4.662.078 5.204.997 5.140.323 4.738.773 4.640.677 3.991.529 3.877.982 4.962.681 5.000.273 4.236.852 3.774.096 3.429.294 3.327.692 3.398.447 4.369.624 3.610.899 3.217.653
Metàl·liques 63.251 154.006 133.903 39.570 213.850 92.620 56.075 19.041 328.428 131.660 55.285 114.427 151.382 58.615 71.805 54.271 84.795
No metàl·liques 2.322.000 2.407.609 2.473.996 3.077.980 3.255.491 2.372.791 2.673.063 3.039.620 2.394.615 3.527.252 5.682.834 2.801.427 2.476.290 2.530.398 2.527.784 2.280.660 1.862.413
Combustibles fòssils 356.809 1.648.495 1.808.426 941.073 2.436.216 1.962.220 1.495.972 1.730.502 2.771.940 2.318.006 1.600.751 1.979.207 1.685.813 1.266.702 1.362.720 796.474 1.268.938
Productes semimanufacturats 15.324.916 15.371.721 14.897.842 12.737.105 14.435.765 14.408.857 14.215.979 12.255.944 13.623.729 13.881.799 12.982.172 13.047.879 13.382.378 12.512.600 11.575.799 11.356.952 11.268.536
Biòtics 6.546.681 5.500.438 4.871.057 4.387.059 5.188.909 5.216.223 4.687.056 4.827.463 4.836.000 4.813.507 4.228.782 3.653.804 4.041.233 3.795.562 3.789.366 3.740.189 3.297.325
Metàl·lics 1.562.610 1.999.353 1.914.791 1.538.024 1.728.651 1.885.364 1.781.465 1.455.294 2.193.866 1.522.215 2.053.392 1.750.504 1.739.638 1.666.109 1.548.542 1.305.736 1.499.264
No metàl·lics 4.158.727 4.435.624 4.930.894 3.774.459 4.467.881 4.247.765 4.375.650 2.972.853 3.743.719 4.209.679 3.401.018 3.433.072 3.699.582 3.528.944 2.957.357 3.155.865 3.420.372
Combustibles fòssils 1.415.748 1.506.141 1.523.869 1.214.616 1.436.364 1.491.432 1.857.407 1.495.637 1.240.297 1.692.502 1.549.149 1.683.616 1.375.148 1.327.450 1.088.144 1.172.517 1.196.485
Altres productes semimanufacturats 1.641.150 1.930.167 1.657.231 1.822.945 1.613.961 1.568.073 1.514.400 1.504.697 1.609.848 1.643.896 1.749.831 2.526.884 2.526.778 2.194.535 2.192.390 1.982.645 1.855.090
Productes manufacturats 39.696.961 41.536.621 40.166.796 38.701.098 38.375.711 40.004.218 40.158.502 38.951.970 44.932.221 38.918.395 35.730.034 36.865.534 36.353.851 32.716.535 30.999.452 30.469.290 28.087.638
Biòtics 12.884.103 13.578.674 12.063.731 12.058.963 12.594.785 12.106.167 11.919.702 11.501.974 12.748.849 11.422.577 10.876.186 9.325.067 9.319.526 8.100.934 8.180.706 7.656.855 7.228.841
Metàl·lics 7.224.829 6.555.939 7.066.809 6.711.415 6.039.810 7.379.811 7.187.907 6.936.077 8.876.032 7.803.095 7.206.195 7.604.623 6.997.236 6.712.184 6.001.702 6.037.553 5.278.496
No metàl·lics 1.175.616 1.125.655 1.110.197 1.488.108 991.359 1.212.197 1.039.331 1.418.677 2.231.119 1.892.849 1.734.602 1.639.841 1.542.239 1.602.902 1.329.608 1.346.269 1.173.755
Combustibles fòssils (1) 10.927.740 12.754.060 12.225.293 11.607.796 11.248.378 12.751.231 13.223.149 12.743.561 12.870.524 10.114.428 8.890.445 9.459.622 9.894.234 9.243.709 8.228.625 8.865.702 8.119.680
Residus manufacturats 1.254 1.788 549 384 587 164 29 483 582 5.663 73 156 188 275 511 5 0
Altres productes manufacturats 7.483.418 7.520.505 7.700.216 6.834.432 7.500.792 6.554.647 6.788.384 6.351.198 8.205.114 7.679.782 7.022.533 8.836.225 8.600.427 7.056.532 7.258.300 6.562.906 6.286.866
Altres exportacions de l'exterior 5.491.920 4.984.616 3.934.844 4.373.603 4.047.440 5.129.619 5.191.320 5.284.543 5.666.830 5.807.756 5.475.630 4.665.248 4.694.054 4.576.750 4.727.074 3.811.287 3.346.777
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Nota: Els totals poden diferir de la suma dels components a conseqüència dels arrodoniments.
(1) Inclou el saldo entre les importacions i exportacions del comerç d'hidrocarburs amb la resta de l'Estat.