Saltar al contingut principal
Tipus d'impacte de la COVID-19. Per grandària de l'establiment Catalunya. 2n trimestre del 2020
Menys de 10 ocupats De 10 a 49 ocupats De 50 ocupats o més Total
Increment de la facturació 2,5 5,3 6,8 5,1
Disminució de la facturació 91,2 84,5 85,7 87,0
Impacte en l'ocupació (increment o disminució) 45,2 54,6 68,7 57,8
Problemes de liquiditat i tresoreria 46,5 44,5 30,6 39,2
Dificultat de disposar d'aprovisionaments 42,5 43,8 42,7 42,9
Suspensió d'algunes activitats (p.ex. les de més risc de contagi) 70,2 68,5 73,5 71,1
Aturada total de l'activitat 46,0 32,4 23,5 32,6
Augment de la complexitat dels processos degut a les mesures de protecció, higiene o prevenció 77,0 79,7 80,5 79,2
Unitats: % d'establiments afectats.
Font: Idescat. Mòdul d'actualitat empresarial de l'Enquesta de clima empresarial.