Saltar al contingut principal

CPE Estadística de conjuntura de petroli

Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya, i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fuels i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Estadística corresponent a l'actuació 03 02 12 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable