Saltar al contingut principal

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total a preus bàsics, prod. CCPA-96

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total a preus bàsics, prod. CCPA-96 Catalunya.
2001 2000 1999 1998 1997
Serveis relacionats amb la producció agrícola. Operacions del sistema de regatge 18.847 24.638 19.366 18.079 17.536
Serveis de capt., depur. i distr. aigua
aigua potable i aigua no potable 543.373 551.337 510.846 471.226 411.205
serveis de distribució i serveis administratius relatius a l'aigua 3.896 4.861 4.501 4.300 4.250
total aigua distribuïda 547.269 556.198 515.347 475.526 415.455
Serveis de depuració i tractament d'aigües residuals 100.311 116.931 122.312 95.125 72.981
Total 666.427 697.767 657.025 588.729 505.971
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Comptes satèl·lit de l'aigua.
Nota: Les úniques dades disponibles són les de l'estudi pilot que var fer l'INE del 1997 al 2001.