Saltar al contingut principal

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total per productes CCPA-96

Subm. aigua i tract. aigües resid. Producció total per productes CCPA-96 Catalunya.
Milers de m3
Operacions del sistema de regatge Aigua potable i aigua no potable Serveis de depuració i tractament d'aigües residuals Total
2001 1.585.953 751.198 623.202 2.960.353
2000 1.752.457 744.113 654.159 3.150.729
1999 1.777.184 701.996 634.739 3.113.919
1998 1.714.207 674.285 609.348 2.997.840
1997 1.602.595 638.662 586.009 2.827.266
Font: INE. Comptes satèl·lit de l'aigua.
Nota: Les úniques dades disponibles són les de l'estudi pilot que var fer l'INE del 1997 al 2001.