Saltar al contingut principal

DHS Estadística de la demanda d'habitatge social

Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Estadística corresponent a l'actuació 06 05 09 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable