Saltar al contingut principal

DPFRDI Estadística de la despesa pública en finançament d'R+D i Innovació

Despesa realitzada pel subsector Generalitat de Catalunya per finançar recerca, desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi i/o a tercers que dediquen els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta dels òrgans superiors (organismes estatutaris i consultius de la Generalitat, POEC), a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l'Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l'estranger. En aquesta actuació s'informa de la part corresponent a l'esforç de la Generalitat de Catalunya en finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors, sigui en forma d'execució pròpia.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 07 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable