Saltar al contingut principal

Volum d'aigua disponible per procedència de les aigües

Volum d'aigua disponible per procedència de les aigües Catalunya.
Aigües superficials Aigües subterrànies Altres tipus de recursos hídrics Total
2016 1.096.160 210.800 10.540 1.317.500
2015 1.002.500 236.150 11.580 1.250.230
2014 1.122.192 240.866 12.542 1.375.600
2013 1.334.186 172.584 13.584 1.520.354
2012 1.525.487 190.184 12.597 1.728.268
2011 1.557.620 109.530 15.160 1.682.310
2010 1.603.923 31.241 615 1.635.779
2009 1.658.060 18.200 904 1.677.164
2008 1.740.135 15.912 706 1.756.753
2007 1.788.464 11.593 1.047 1.801.104
2006 1.893.186 12.362 1.222 1.906.770
2005 1.667.066 17.396 6.356 1.690.818
2004 2.248.595 7.749 4.979 2.261.323
2003 1.933.673 17.841 29.190 1.980.704
2002 1.792.639 9.679 38.494 1.840.812
2001 1.961.930 194.810 253.592 2.410.332
2000 3.161.340 66.029 365.892 3.593.261
1999 2.061.314 5.856 252.130 2.319.300
Unitats: Milers de m3/any.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari.