Saltar al contingut principal

Aigua adquirida i subministrada per les comunitats de regants

Aigua adquirida i subministrada per les comunitats de regants Catalunya.
Aigua subministrada a altres unitats econòmiques
Total aigua adquirida usos agrícoles i ramaders usos industrials proveïment urbà total aigua subministrada
2016 0 2.968 918 14.242 18.128
2015 113 894 207 16.445 17.546
2014 113 894 152 14.497 15.543
2013 1.651 111 152 15.355 15.618
2012 550 564 626 64.247 65.437
2011 0 492 375 311 1.178
2010 193 1.273 354 1.203 2.830
2009 195 132 424 76.543 77.099
2008 189 392 1.006 93.698 95.096
2007 214 481 182 19.628 20.291
2006 356 44.439 188 101.620 146.247
2005 586 423 560 1.800 2.783
2004 442 58.156 587 128.854 187.597
2003 14.064 67.293 677 181.359 249.329
2002 14.692 47.801 0 107.630 155.431
2001 10.033 2.074 4.392 25.028 31.494
2000 77.071 36.044 1.515 19.743 57.302
Unitats: Milers de m3/any.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari.