Saltar al contingut principal

Població per decil de renda per unitat de consum per sexe. Percentatge

Població per decil de renda per unitat de consum per sexe. Percentatge Catalunya. 2022
Homes Dones Total
Decil 1 10,0 10,0 10,0
Decil 2 9,4 10,6 10,0
Decil 3 9,6 10,7 10,2
Decil 4 10,0 9,6 9,8
Decil 5 9,9 10,1 10,0
Decil 6 9,4 10,6 10,0
Decil 7 10,8 9,5 10,2
Decil 8 10,3 9,5 9,9
Decil 9 10,5 9,5 10,0
Decil 10 10,1 9,9 10,0
Total 100 100 100
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Taules disponibles [+]