Saltar al contingut principal

Població per decil de renda per unitat de consum per nacionalitat (16 anys o més)

Població per decil de renda per unitat de consum per nacionalitat (16 anys o més) Catalunya. 2022
Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10
Espanyola 6,4 8,6 9,7 8,7 10,7 10,6 10,9 11,5 11,6 11,4
Resta del món 27,3 15,6 10,5 17,4 5,0 6,4 7,5 4,7 3,0 2,7
No hi consta 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 8,9 9,4 9,8 9,7 10,0 10,1 10,5 10,7 10,6 10,4
Unitats: Percentatge.
Nota: La renda recollida correspon a l'any natural anterior al de l'enquesta.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles [+]