Saltar al contingut principal

EDDES Estadística de discapacitats i deficiències

L'Estadística de discapacitats i deficiències 1999 presenta resultats per a Catalunya de l'explotació de l'Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut que va realitzar l'INE.

L'Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut té com a objectiu estimar el nombre de persones residents en habitatges familiars que pateixen alguna discapacitat i conèixer quines són aquestes, identificar les deficiències que originen les discapacitats i les seves causes.

L'Estadística de discapacitats i deficiències 1999 es realitza sobre el conjunt de persones que resideixen en habitatges familiars a Catalunya i l'objectiu és detectar les persones de les llars enquestades que pateixen alguna discapacitat segons la Classificació internacional de discapacitats, deficiències i minusvalideses (CIDDM).

Aquesta publicació recull informació sobre les característiques bàsiques de les persones amb discapacitat (l'edat, sexe, nivell d'estudis acabats, dimensió de la llar i dimensió del municipi de residència) i les persones discapacitades en situació de dependència que presenten dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. A més, aquesta estadística aporta informació sobre l'activitat econòmica de la persona amb discapacitat i la necessitat i recepció d'ajudes i serveis sanitaris i socials. Per últim, es dóna informació sobre el grau de severitat de les discapacitats que pateixen les persones i les característiques principals de les deficiències.

Taules disponibles [+]