Empreses amb seu a Catalunya per sector i assalariats M

Empreses amb seu a Catalunya. 2016 Per sector d'activitat i nombre d'assalariats de l'empresa
0 1–9 10–49 50–199 200–249 ≥250 Total
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01–03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).
ncaa: No classificats en altres apartats.
Total 341.290227.02722.7933.981272833596.196
Indústria 13.62715.7644.9921.0248720435.698
Indústries extractives 779034302206
Alimentació, begudes i tabac 8401.55070216019473.318
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.8621.84754862674.332
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 7758411378001.761
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 1.3621.63239890773.496
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 16537029714714451.038
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 281521312791091.212
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 29754214325151.013
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2.3343.68299011810117.145
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 457560251673101.348
Fabricació maquinària i equips ncaa 31677241584391.599
Fabricació materials de transport 15521210552925558
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 1.9441.51429734143.794
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1.46591216028142.570
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.115256347071.419
Aigua, sanejament i gestió de residus 18246316960312889
Construcció 49.08522.0332.04814061873.330
Promoció immobiliària 11.2742.3185660213.656
Construcció d'edificis 16.7948.409719351525.963
Construcció obres d'enginyeria civil 1.37017411324231.686
Activitats especialitzades de la construcció 19.64711.1321.160753832.025
Serveis 278.578189.23015.7532.817179611487.168
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.6405.614541881610.890
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 22.76417.9852.593415265543.838
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 34.57636.8311.220184135472.878
Transport terrestre, transport per canonades 23.1748.9027039321232.886
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 2.1822.5275591059215.403
Serveis d'allotjament 1.5422.12753511310134.340
Serveis de menjar i begudes 13.63824.3291.31013652739.445
Informació i comunicacions 8.5014.210729149163513.640
Activitats financeres i assegurances 8.9733.3401654932412.554
Activitats immobiliàries 29.01811.955244360241.255
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 16.40711.9538637341829.318
Serveis tècnics i R+D 15.4256.3294949342622.371
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 16.8235.3214886561622.719
Activitats administratives i serveis auxiliars 22.84413.6911.4643252710438.455
Educació 10.1475.460959351144916.980
Activitats sanitàries i de serveis socials 21.8418.2721.3153362811231.904
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 9.1085.71293013362415.913
Altres serveis 16.97514.6726417351332.379

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eee/2.1.1

Sou aquí: