Des de l'any 1986 el Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC), que permet tenir actualitzades totes les dades referides a les instal·lacions esportives de Catalunya. D'acord amb l'àmbit del CEEC, es consideren instal·lacions esportives les que compleixen els requeriments següents:

 • estar construïdes específicament o adaptades per permetre la pràctica fisicoesportiva.
 • tenir un caire esportiu. Resten exclosos expressament d'aquest cens els espais que pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris i els espais de caràcter extraesportiu ben definit.
 • tenir ús col·lectiu, és a dir, no han de ser d'ús exclusiu familiar. Poden ser, per tant, instal·lacions públiques o privades.

L'espai esportiu defineix principalment el tipus d'instal·lació esportiva i, segons les seves característiques bàsiques, es poden classificar en tres grans categories:

 • convencionals: espais construïts per a la pràctica esportiva de les tipologies més tradicionals d'esports.
 • singulars: espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que aquesta pugui estar reglada, presenten unes dimensions i característiques adaptades a cada tipus.
 • àrees d'activitat: espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els espais naturals, sobre els quals es desenvolupen activitats fisicoesportives.

Atenent a les característiques de les instal·lacions esportives, s'ofereixen les dades dels següents tipus d'espais esportius:

 • pavellons (pistes poliesportives en recinte tancat >400 m2)
 • pistes poliesportives (pistes poliesportives i altres pistes >400 m2)
 • camps poliesportius (camps poliesportius, especialitzats i d'altres >2000 m2; a partir de l'any 2013, >1500 m2)
 • sales esportives (sales esportives, especialitzades i d'altres >50 m2)
 • frontons i pistes amb frontó
 • pistes de tennis
 • pistes d'esquaix
 • pistes de pàdel
 • piscines aire lliure (vasos de piscines a l'aire lliure >50 m2)
 • piscines cobertes (vasos de piscines en recinte tancat >50 m2)
 • pistes d'atletisme (pistes d'atletisme amb un mínim de 200 m de corda)
 • pistes de petanca
 • espais singulars i àrees d'activitat (espais de bicicleta, rocòdroms, camps de tir, circuits de motor, camps de golf, d'altres espais singulars i àrees d'activitat esportiva)
 • altres espais (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais convencionals d'atletisme, i altres espais petits i no reglamentaris)