Saltar al contingut principal

EII Estadística conjuntural de la inversió industrial

Disposar d'una estimació quantitativa de la variació interanual de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Estadística corresponent a l'actuació 02 06 01 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat