Saltar al contingut principal

Les dades electorals procedeixen de la informació facilitada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

S'ofereix informació territorial per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, demarcacions electorals i per a Catalunya. Des de la convocatòria d'eleccions legislatives de l'any 1982 s'ofereix també la informació electoral per seccions censals que es facilita a l'usuari sota comanda específica.

Les dades electorals que es publiquen, anteriors a la convocatòria del 2015, no inclouen les dades dels residents absents (CERA) i dels vots per correu que estan en un fitxer únic per circumscripció electoral. Això fa que els totals no coincideixin exactament amb els resultats oficials. Aquests resultats oficials es poden consultar a l'Anuari estadístic de Catalunya.

La informació es presenta en dues taules: una primera de dades generals, que informa del nombre d'electors, votants, vots i percentatge de participació i abstenció i una segona de vots a partits . En la segona les diferents candidatures apareixen en ordre decreixent al nombre de vots obtinguts en les eleccions de l'any base de càrrega inicial (s'inclouen només aquells partits o coalicions que van obtenir representació).

Per tal de poder oferir sèries estadístiques, les sigles utilitzades són les més homogènies en el temps. La resta s'ha reunit sota l'epígraf "Altres". La relació de sigles i noms que apareixen a les taules, de l'any 1977 al 2011, és la següent:

 • CiU: Convergència i Unió
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
 • IC: Iniciativa per Catalunya
 • PP: Partit Popular
 • PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Altres candidatures: Aquest epígraf correspon a la suma de vots obtinguts pels partits, coalicions o agrupacions d'electors que no van assolir representació (excepte per als anys 1977 i 1979, que incorpora vots a partits que sí que van obtenir representació).

La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades o blocades. La distribució d'escons del Congrés de Diputats es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt, entre els partits o coalicions que hagin obtingut un mínim del 3% dels vots vàlids.

1. Definicions

Elector

Persona que reuneix els requisits legals per exercir el dret de sufragi.

Votants

Persona que exerceix realment i efectivament el dret de vot.

Vots a candidatures

Vots emesos vàlidament per a qualsevol de les candidatures proclamades.

Vots blancs

Vots emesos per les persones que, havent exercit el dret de vot, no s'han pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.

Vots nuls

Vots emesos en paperetes no oficials que vagin sense sobres o continguin més d'una papereta o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.

Participació

Nombre d'electors que realment exerceixen el dret de vot. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.

Abstenció

Nombre d'electors que no exerceixen el dret de vot en unes eleccions. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el total d'electors.

Circumscripcions electorals

Conjunt d'electors, agrupats en una base territorial, a partir del vot dels quals es procedeix a la distribució d'escons. En les eleccions al Congrés de Diputats les circumscripcions electorals coincideixen amb les províncies. L'òrgan oficial que regula el funcionament electoral de cada circumscripció és la Junta Electoral Provincial.

2. Candidatures amb representació

A continuació es llisten les candidatures i coalicions que han obtingut representació en les diferents convocatòries electorals al Congrés de Diputats, a partir de l'any 2000.

 • 26 de juny del 2016
  • Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
  • Ciutadans (C's)
  • En Comú Podem (ECP)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-Cat Sí)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
  • Partit Popular (PP)
 • 20 de desembre del 2015
  • Ciutadans (C's)
  • Democràcia i Llibertat (DL)
  • En Comú
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-Cat Sí)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
  • Partit Popular (PP)
 • 20 de novembre del 2011
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-RI.CAT)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 9 de març del 2008
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 14 de març del 2004
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)
 • 12 de març del 2000
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
  • Partit Popular (PP)