Saltar al contingut principal

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris té una periodicitat anual i s'obté a partir de l'explotació estadística dels fitxers de la matrícula del Departament d'Educació.

La població de referència són els alumnes matriculats en centres d'ensenyament no universitaris localitzats a Catalunya. Per tant, no es té informació dels alumnes residents a Catalunya que estudien a fora de Catalunya.

La unitat d'anàlisi són els alumnes. La mobilitat s'obté a partir de la comparació entre el municipi de residència i el municipi d'estudi. Es quantifica el nombre d'alumnes segons si estudien al mateix municipi del domicili de residència o en un altre municipi; no es quantifiquen els desplaçaments que realitzen.

La periodicitat d'aquesta estadística és anual i el període de referència és el curs escolar. Així, el curs 2011/2012 analitza la informació de les matrícules dutes a terme al mes de setembre de 2011. La sèrie s'inicia amb dades del curs 2011/2012.

Els resultats s'analitzen segons el municipi de residència i el municipi on es cursen els estudis, i es difonen per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

En aplicació de criteris de protecció del secret estadístic, el mes de novembre de 2019 s'ha fet una millora en la difusió de resultats, que comporta que aquests es presentin arrodonits a valors múltiples de 5. L'arrodoniment s'aplica a les dades del curs 2018/2019, i també, retrospectivament, a les dades ja publicades dels cursos 2011/2012 a 2017/2018.

1. Font de les dades

Les dades de la mobilitat dels estudiants no universitaris provenen del registre de la matrícula del Departament d'Educació i inclouen la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil de segon cicle, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi, sexe, tram d'edat i nivell d'estudis. El domicili és l'adreça que consta en el registre administratiu de matrícules; per això en alguns casos pot tractar-se d'una adreça de conveniència familiar.

Aquesta estadística exclou els alumnes d'educació infantil de primer cicle (0–2 anys), els ensenyaments de règim especial (música, dansa, esports, idiomes, arts plàstiques i disseny, superiors de disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals) i els ensenyaments de persones adultes.

2. Definicions

Alumnes residents

Alumnes que resideixen en l'àmbit geogràfic seleccionat, tant si estudien en aquest àmbit geogràfic com si ho fan en un altre. En aquesta estadística només es tenen en compte els que estudien a Catalunya.

Llocs d'estudi localitzats

Places de l'àmbit geogràfic seleccionat on els alumnes estudien, tant si són residents o no de l'àmbit geogràfic.