Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per edat. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2016-2017
De 3 a 5 anys De 6 a 11 anys De 12 a 15 anys De 16 a 17 anys De 18 anys i més Total
Residents que estudien a Catalunya 218.583 475.845 291.239 119.571 103.080 1.208.318
Estudien al mateix municipi 199.171 430.097 243.044 85.332 48.849 1.006.493
Estudien a un altre municipi 19.412 45.748 48.195 34.239 54.231 201.825
No residents que estudien a Catalunya 11 25 90 164 816 1.106
No consta residència i estudien a Catalunya 462 2.621 1.929 449 528 5.989
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 219.056 478.491 293.258 120.184 104.424 1.215.413
Alumnes residents (2) 218.583 475.845 291.239 119.571 103.080 1.208.318
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles

Sou aquí: