Saltar al contingut principal

Producció i valor afegit brut

Producció i valor afegit brut del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2020
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
TIC industrial 994.191 684.362 309.830 70.792
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 847.903 600.421 247.482 49.609
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 117.289 67.045 50.243 18.667
fabricació de productes electrònics de consum 29.000 16.895 12.105 2.516
TIC de serveis 13.044.972 5.428.630 7.616.342 2.340.170
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 1.207.320 425.298 782.022 -56.044
edició de programes informàtics 385.133 110.695 274.438 57.282
telecomunicacions 3.667.624 1.826.554 1.841.070 1.268.470
serveis de tecnologies de la informació 7.005.557 2.751.097 4.254.460 958.000
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 608.350 243.899 364.450 61.312
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 170.989 71.087 99.902 51.150
Total 14.039.164 6.112.992 7.926.172 2.410.962
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.