Saltar al contingut principal

Empreses i despesa en innovació

Empreses i despesa en activitats innovadores del sector TIC. Per activitats, percentatge d'empreses i despesa Catalunya. 2020
Despesa en activitats innovadores (milers d'euros) (1) % empreses amb despesa en activitats innovadores l'any de referència (2) % empreses amb innovacions de producte o de processos de negoci en el període (3) % empreses amb innovacions de producte en el període (3) % empreses amb innovacions de processos de negoci en el període (3)
TIC industrial 22.338,3 52,7 49,4 45,5 43,5
TIC de serveis 718.655,3 37,7 43,7 36,3 35,1
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 103.199,5 4,7 20,7 16,6 7,4
edició de programes, processament de dades i reparació ordinadors 52.030,9 44,9 48,8 43,9 33,3
telecomunicacions 104.495,0 41,2 61,2 38,6 58,7
serveis de tecnologies de la informació 458.929,9 48,1 49,5 42,2 42,9
Total 740.993,6 38,5 44,0 36,9 35,6
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Despesa en activitats innovadores feta a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on s'ubiqui la seva seu social.
(2) Empreses amb seu social a Catalunya que tenen despesa en activitats innovadores en l'any de referència, independentment d'on es faci l'activitat innovadora.
(3) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.