Saltar al contingut principal

ENELEC Estadística de conjuntura elèctrica

Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica per mitjà de les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica (incloent-hi les compres i els consums dels diversos tipus de combustible), de la principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica, de l'operador del sistema elèctric (REE), del Sistema d'Informació de Punts de Subministrament (SIPS), dels concentradors principal i secundaris segons el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNMC, dels peatges d'accés, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.

Estadística corresponent a l'actuació 03 02 10 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques