Saltar al contingut principal

ENR Estadística de l'edificació no residencial

Explotació estadística dels visats d'obra dels col·legis de l'Arquitectura Tècnica de Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Habitatge per tots els ajuntaments de Catalunya.

Estadística corresponent a l'actuació 06 05 02 (Programa anual d'actuació estadística 2024).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat