Saltar al contingut principal

EPE Estimacions de població estacional

L'operació estadística Estimacions de població estacional constitueix una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesura el nombre de persones que hi ha en un municipi de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s'inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps.

Les dades es presenten per les 41 comarques i Aran, per municipis majors de 5.000 habitants (població empadronada o població equivalent a temps complet anual, ETCA) i per capitals comarcals.

L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional a partir de diverses fonts, com ara els padrons municipals d'habitants, el Cens de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

Catalunya

Taules disponibles []

No hi ha taules disponibles per al conjunt de Catalunya. Trieu un altre àmbit geogràfic.

En altres seccions