Saltar al contingut principal

ER Estadística de les energies renovables

Conèixer el nombre, la ubicació, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i l'elaboració d'enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

Estadística corresponent a l'actuació 03 02 06 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable