Saltar al contingut principal

ESPC Enquesta de seguretat pública

Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Estadística corresponent a l'actuació 04 10 01 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable