Saltar al contingut principal

Enquesta d'usos lingüístics de la població

L'objectiu principal de l'Enquesta és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal de la població de 15 anys i més a Catalunya, amb especial interès per la situació de l'ús del català. També en són objectius obtenir informació sobre el coneixement de les llengües (català, castellà, anglès i francès, especialment), mesurar l'ús i el coneixement de l'occità (aranès a Aran) i conèixer actituds lingüístiques de la població i opinions sobre l'ús del català.

Els resultats es difonen per a Catalunya, els àmbits territorials, Barcelona ciutat i Aran.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població és una activitat estadística oficial quinquennal duta a terme per l'Idescat i el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

En altres seccions