Saltar al contingut principal
Població segons coneixement d'altres llengües: parlar fluidament Catalunya. 2003
Població Taxes
Anglès 1.189,4 21,7
Francès 834,4 15,3
Alemany 102,9 1,9
Gallec 91,5 1,7
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003.