Saltar al contingut principal

Població segons coneixement d'altres llengües: parlar fluidament i sexe

Població segons coneixement d'altres llengües: parlar fluidament i sexe Catalunya. 2003
Població Taxes
Anglès Francès Anglès Francès
Homes 633,2 416,3 11,6 7,6
Dones 556,2 418,1 10,2 7,6
Total 1.189,4 834,4 21,7 15,3
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003.