Saltar al contingut principal

Població segons coneixement d'altres llengües: parlar fluidament i grups d'edat

Població segons coneixement d'altres llengües: parlar fluidament i grups d'edat Catalunya. 2003
Població Taxes
Anglès Francès Anglès Francès
De 15 a 29 anys 612,8 145,9 11,2 2,7
De 30 a 44 anys 358,2 323,0 6,6 5,9
De 45 a 64 anys 169,3 263,0 3,1 4,8
De 65 anys i més 49,1 102,5 0,9 1,9
Total 1.189,4 834,4 21,7 15,3
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Secretaria de Política Lingüística del Departament de Vicepresidència. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2003.