Saltar al contingut principal
Població segons coneixement de l'anglès i nacionalitat. Taxes
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
2018
Població segons coneixement de l'anglès i nacionalitat. Taxes Catalunya. 2018
Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l Coneixement en totes les habilitats
Espanyola 44,0 35,9 40,3 35,3 32,8
Estrangera 52,4 42,8 47,1 40,7 37,9
Espanyola i una altra 58,5 50,3 52,4 45,8 43,1
No consta 51,3 39,6 48,3 38,1 34,3
Total 45,8 37,5 41,8 36,5 33,9
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Taules disponibles [+]