Saltar al contingut principal
Població segons coneixement del català i nacionalitat. Taxes Catalunya. 2018
Entendre'l Parlar-lo Llegir-lo Escriure'l Coneixement en totes les habilitats
Espanyola 97,3 87,7 90,0 71,2 70,9
Estrangera 76,3 44,2 58,6 32,2 29,6
Espanyola i una altra 90,5 66,4 77,8 48,2 47,0
No consta 96,3 87,8 90,0 79,7 79,7
Total 94,4 81,2 85,5 65,3 64,7
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

Taules disponibles [+]