Saltar al contingut principal
Població segons llengua inicial. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Població %
Llengües més freqüents 2003 2008 2013 2003 2008 2013
Català 2.036,2 1.949,5 1.940,0 36,2 31,6 31,0
Castellà 3.155,1 3.389,0 3.448,5 56,1 55,0 55,1
Ambdues 141,6 236,5 152,7 2,5 3,8 2,4
Àrab .. 162,3 151,7 .. 2,6 2,4
Aranès .. 3,2 2,2 .. 0,1 0,0
Romanès .. 56,8 56,1 .. 0,9 0,9
Gallec 71,4 36,5 33,2 1,3 0,6 0,5
Francès 39,4 31,1 38,8 0,7 0,5 0,6
Portuguès .. 26,9 26,5 .. 0,4 0,4
Rus .. 20,2 31,9 .. 0,3 0,5
Anglès .. 22,1 26,5 .. 0,4 0,4
Altres llengües 74,6 150,4 264,5 1,3 2,4 4,2
Altres combinacions de llengües .. 27,8 31,0 .. 0,5 0,5
No consta 24,0 .. 50,1 0,4 .. 0,8
Total 5.619,5 6.162,5 6.253,8 100,0 100,0 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.