Saltar al contingut principal
Participació i durada mitjana de les activitats diàries detallades per sexe Catalunya. 2011
Homes Dones Total
Activitats detallades % de persones hh:mm % de persones hh:mm % de persones hh:mm
Cures personals 99,96 11:32 100,00 11:34 99,98 11:33
- Dormir 99,93 8:38 99,98 8:41 99,96 8:40
- Àpats i begudes 99,67 2:07 99,71 2:03 99,69 2:05
- Altres cures personals 95,02 0:42 96,14 0:47 95,59 0:45
Treball remunerat 38,86 7:51 29,60 6:50 34,15 7:24
- Treball principal i secundari 35,94 8:09 28,33 6:57 32,07 7:37
- Activitats relacionades amb el treball 10,28 1:10 6,04 0:55 8,12 1:04
Estudis 13,03 5:01 12,58 4:41 12,80 4:51
- Estudis no especificats .. .. .. .. .. ..
- Escola, institut o universitat 9,83 5:41 8,69 5:33 9,25 5:37
- Estudis durant el temps lliure 4,05 2:18 4,67 2:10 4,36 2:14
Llar i família 79,01 2:35 91,94 4:14 85,59 3:29
- Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades 2,32 0:56 4,98 1:34 3,67 1:22
- Activitats culinàries 54,99 0:58 81,80 1:33 68,62 1:20
- Manteniment de la llar 34,62 0:55 65,14 1:18 50,13 1:11
- Confecció i preparació de la roba 5,04 0:44 31,94 1:07 18,72 1:04
- Jardineria i atenció d'animals 14,40 1:52 11,69 1:08 13,02 1:32
- Construcció i reparacions 5,36 1:39 1,10 1:16 3,19 1:35
- Compres i serveis 32,70 1:07 46,51 1:10 39,72 1:09
- Gestions de la llar 2,81 0:47 2,46 0:45 2,63 0:46
- Atenció dels nens membres de la llar 18,78 1:46 23,82 2:17 21,34 2:03
- Ajuda a adults membres de la llar 2,77 1:38 4,17 1:36 3,48 1:37
Treballs voluntaris i reunions 10,35 1:55 12,62 1:54 11,50 1:54
- Treballs voluntaris al servei d'una organització 1,05 2:13 1,04 2:00 1,05 2:07
- Ajudes informals a altres llars 5,38 2:03 8,35 2:01 6,89 2:02
- Activitats participatives 4,53 1:26 3,85 1:16 4,18 1:21
Vida social i diversió 62,09 1:55 62,91 1:56 62,51 1:56
- Vida social 39,89 1:34 42,09 1:27 41,01 1:30
- Diversió i cultura 5,51 2:25 5,88 2:18 5,70 2:21
- Oci passiu 32,04 1:21 33,60 1:24 32,83 1:23
Esports i activitats a l'aire lliure 42,98 2:05 37,79 1:47 40,34 1:56
- Exercici físic 42,50 2:02 37,55 1:46 39,98 1:54
- Exercici productiu 0,80 3:18 .. .. 0,52 3:05
- Activitats relacionades amb els esports 0,78 0:33 .. .. 0,55 0:34
Aficions i informàtica 36,74 2:02 27,05 1:36 31,82 1:51
- Arts i aficions 3,60 1:38 2,58 1:39 3,08 1:38
- Informàtica 27,15 1:40 19,88 1:23 23,46 1:33
- Jocs 11,70 2:01 7,02 1:39 9,32 1:52
Mitjans de comunicació 84,45 2:44 82,79 2:30 83,61 2:37
- Lectura 21,45 1:19 20,84 1:10 21,14 1:14
- Mirar la televisió, el vídeo o el DVD 80,00 2:28 77,40 2:18 78,68 2:23
- Escoltar la ràdio o gravacions 4,10 1:20 2,83 1:06 3,45 1:14
Trajectes i ús del temps no especificat 86,80 1:32 83,51 1:30 85,13 1:31
Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.