Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitats de cura

Població que té cura de persones 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 36,8 39,8 37,5
Homes 25,7 27,7 24,7
Total 31,4 33,9 31,3
Diferència entre dones i homes 11,1 12,1 12,8
Unitats: %.
Font: Departament de Salut, Enquesta de salut de Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Població que fa feines de la llar 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 76,9 84,5 78,7
Homes 49,8 41,9 33,7
Total 63,8 63,8 57,0
Diferència entre dones i homes 27,1 42,5 45,0
Unitats: %.
Font: Departament de Salut, Enquesta de salut de Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.

Taules disponibles [+]