Saltar al contingut principal

Indicadors d'estat

Població que valora la seva salut com a (molt) bona 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 76,0 70,7 66,9
Homes 80,3 76,6 71,6
Total 78,1 73,6 69,1
Diferència entre dones i homes -4,3 -5,9 -4,7
Unitats: %.
Font: Idescat, Enquesta de condicions de vida. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Esperança de vida en néixer 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 86,3 86,3 83,6
Homes 80,8 80,7 78,3
Total 83,6 83,5 81,0
Diferència entre dones i homes 5,5 5,6 5,3
Unitats: Anys.
Font: Departament de Salut, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Anys de vida amb bona salut en néixer 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 65,7 68,0 63,8
Homes 67,2 68,0 63,4
Total 66,5 68,0 63,6
Diferència entre dones i homes -1,5 0,0 0,4
Unitats: Anys.
Font: Departament de Salut, Anàlisi de la mortalitat a Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.