Saltar al contingut principal

Indicadors de comportament

Població no fumadora i que no beu de forma nociva 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 78,9 75,9 72,4
Homes 66,5 61,6 52,2
Total 72,9 68,9 62,8
Diferència entre dones i homes 12,4 14,3 20,2
Unitats: %.
Font: Departament de Salut, Enquesta de salut de Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Població que fa exercici físic i/o consumeix fruita i verdura 2018
Catalunya Espanya Unió Europea
Dones 31,3 36,1 36,1
Homes 38,1 46,0 40,1
Total 34,8 40,9 38,0
Diferència entre dones i homes -6,8 -10,0 -4,0
Unitats: %.
Font: Departament de Salut, Enquesta de salut de Catalunya. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.